Velkommen til Kernehuset

Kernehuset er en aldersintegreret institution, der modtager ca. 105 børn i alderen 0-6 år.

Vi ligger for enden af en villavej omgivet af grønne områder og tæt på bækken.

Vi har gode fysiske rammer både indenfor og udenfor.

Kernehuset skal være et glad være og lærested for børn og voksne.

Vi har tryghed, nærvær og omsorg i højsædet.

Vi arbejder med børnenes læring og udvikling.

I Kernehuset er hverdagen og hverdagens struktur sat op som læringsrum med fokus på fællesskab, de daglige gøremål, kreativitet samt legen og legens elementer.

Læs mere under Profil